CO2 capture and liquifaction

Click here for more information.

CO2
transport

Click here for more information.

Safe and permanent CO2 storage

Click here for more information.

Den permanente lagring foregår i et sikkert geologisk lag, 1500 meter under havbunden.

Det geologiske lag har et “låg” på, og er dermed forseglet, så CO2 bliver hvor den skal være og ikke slipper ud. Låget er typisk et meget tykt lerlag, 

Den flydende CO2 transporteres med skib eller rør til det permanente lagringssted, Greensand.

 

CO2’en pumpes efterfølgende ned til permanent lagring i Greensand brønden ved tryk og temperatur der er afstemt til den konkrete brønd.

 

CO2 lagringsteknologier har været i brug i mere end 40 år. Det er kendte og gennemprøvede teknologier, der stammer fra udvinding af olie og gas.

Greensand og sammenlignelige lagringområder er derned blandt de absolut sikreste metoder til at sende CO2’en tilbage til jorden, hvor den oprindelig kom fra. 

CO2’en lagres 1500 meter under havets bund. Det er derfor meget usandsynligt at der slipper noget CO2 ud overhovedet.

 

Skulle det endelig ske, så er den største skade nok, at vi skal fange CO2’en en gang til. Dyrene og planterne i havet lider ingen overlast. 

Ja det er de. Det er et helt fast krav fra myndighederne at vi skal føre løbende tilsyn med at vi ikke har CO2 udslip. 

FAQ