Hirtshals Havn
Afspil video om Hirtshals Havn

GREENPORT SCANDINAVIA

Porten til den danske
CCUS infrastruktur

Se videoen om
hvordan vi
lagrer CO2

Greenport Scandinavia partnere:

Greenport Scandinavia CCUS import/eksport Hub

Den første fulde, end-to-end værdikæde i Danmark

Artboard 3@2x

Vi lagrer den første CO2 allerede i 2026

Greenport Scandinavia værdikæden vil udvikle sig fra at transportere CO2 med lastbil i 2026, til også at transportere CO2 i rør fra Aalborg til Hirtshals, i 2029.

 

Vi forventer, at infrastrukturen udvides, og at mængderne vil stige markant efter 2031.

 

Forløbet er:

  1. Fangst, fordråbning og lokal lagring hos emitter
  2. Transport af CO2 til Hirtshals
  3. Midlertidig CO2-lagring i Hirtshals Havn.
  4. CO2-transport
  5. Permanent og sikker lagring af CO2’en i Greensand
  6. (i fremtiden ) også lagring nær kysten eller på land. 

MILEPÆLE

2025-26

Det første CO2-skib sejler fra Hirtshals Havn, og lægger grundstenen til Nordeuropas førende CO2-import-eksport-knudepunkt.

 

Skibet lastes med flydende CO2, indsamlet fra regionale biogasanlæg. CO2’en transporteres med lastbil til det midlertidige lager på havnen, inden det sendes til Greensand for sikker og permanent opbevaring.

2029 og videre frem…

Parallelt til CO2-transport med lastbil og skib, etableres en CO2-rørledning fra Aalborg til Hirtshals. Rørledningen skal være operationel i 2029 – og er en vigtig milepæl i etableringen af en dansk CO2-infrastruktur.

 

Rørledningen kobles senere til den øvrige  rørledningsinfrastruktur i resten af Danmark og EU. Når det sker vil det fulde potentiale i den danske lagerkapacitet kunne frigøres og dermed blive et centralt element i at nå både Danmarks og EU’s klimamål.

Vision

Visionen er at etablere CCUS-aktiviteter og at skabe Nordeuropas største CO2-import- og eksport-knudepunkter i Hirtshals Havn.

Mission

Missionen er at skabe kommercielle CCUS værdikæder på tværs af geografiske og industrielle sektorer.

Formål

Formålet er at støtte op om Paris-aftalen (COP21) og bidrage til at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.