CCS EXPLAINED

CCS reducerer udledning af drivhusgasser og afbøder klimaforandringer.

Lagring har potentialet til at reducere industriel CO2 udledning med helt op til 90%.

Man har anvendt CCS teknologier i +40 rundt om i verden, så de er meget sikre og meget velafprøvede.

LARS AAGAARD'S SIGER OM CCS:

Klima-, energi- og forsyningsminister

"CCS er en helt afgørende teknologi
for at nå vores langsigtede klimamål
– i Danmark såvel som i resten af verden."

Om eksisterende ccs projekter i eu:

Lige nu modnes der omkring 40-50 CCS projekter rundt om i Nordeuropa.

Selv hvis alle disse projekter bliver succesfuldt gennemført, så har vi kun opnået ~30% af den mængde vi skal nå for at nå målsætningen i Paris aftalen (COP21, 2015).

Flere stor-skala CCS projekter er derfor helt afgørende for at vi når målet om at nedbring CO2 udledning.