Vi er fokuseret på at implementere CCS værdikæder så vi hurtigt når frem til "net-zero"

INTRODUKTION

Greenport Scandinavia støtter op om Paris-aftalen (COP21) og bidrager til at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.

Greenport Scandinavia støtter målet om at reducere EU’s emissioner med mindst 55 % inden 2030 ved at skabe en af Europas største CO2-import- og eksporthubs i Hirtshals Havn.

 

Vores mission er at skabe kommercielle CCUS værdikæder, på tværs af geografi og industrisektorer, ved at anvende konkret erfaring, bred og dyb teknisk viden og en visionær, kommerciel tankegang.

PARTNERNE ER:

associerede partnere

Greenport Scandinavia “Associerede Partnere” er en gruppe af interessenter, der arbejder målrettet mod succesfuld etablering af en komplette CCUS-værdikæder.

Alle partnerne er blandt de markedsledende, med solid erfaring og indsigt  i deres respektive områder.

Hvis I ønsker at undersøge muligheden for at blive en associeret partner i Greenport Scandinavia, så kontakt os på welcome@greenportscandinavia.com. 

TIDSLINJE

Greenport Scandinavia vil lagre CO2 i Greensand i Nordsøen.

I marts 2023 demonstrerede Projekt Greensand, for første gang i Europa, hvordan CO2 kan transporteres på tværs af grænser
og lagres sikkert i den danske undergrund. Det er et afgørende og effektivt skridt mod at afbøde klimaændringer.

Besøg projectgreensand.com for at få flere oplysninger.

Roadmap for samtidigt at øge CO2  lagringsmængderne og reducere enhedsomkostningerne pr. tons:

MTPA: Million Tonnes Per Annum (Millioner Tons Pr. År)

2025-26

Lagring af op til 0,5 millioner tons CO2 om året fra nordjyske udledere (f.eks. biogasanlæg, kraftvarmeanlæg mm.)​

2028-29

Lagring af ~3,0 millioner tons CO2 om året fra store, nationale udledere (f.eks. fra cementfabrikker, teglværker mm.)

2031-

Lagring af ~15,0 millioner ton CO2 om året samtidig med at enhedsomkostningerne pr. lagret ton CO2, reduceres (linjen i grafen).